Sudarshan Nepal

18/07/2000

Kathmandu

02:45:00

राशीमकरनक्षत्रश्रवण
पद1अक्षरजू खी
गणदेवनाडीअन्त्य
योनीबाँदर
लग्न/ग्रहराशी
लग्नवृष
सूर्यकर्कट
चन्द्रमकर
मंगलमिथुन
बुधमिथुन
बृहस्पतिवृष
शुक्रकर्कट
शनिवृष
राहुमकर
केतुमकर