Narayan

11/04/2022

Sindhulimadhi.

20:02:00

राशीकर्कटनक्षत्रअश्लेशा
पद2अक्षरडु
गणराक्षसनाडीअन्त्य
योनीबिरालो
लग्न/ग्रहराशी
लग्नतुला
सूर्यमीन
चन्द्रकर्कट
मंगलकुम्भ
बुधमेष
बृहस्पतिकुम्भ
शुक्रकुम्भ
शनिमकर
राहुमेष
केतुकुम्भ