K

27/10/1987

Kathmandu

05:55:00

राशीधनुनक्षत्रमूल
पद4अक्षरभी
गणराक्षसनाडीआदी
योनीकुकुर
लग्न/ग्रहराशी
लग्नतुला
सूर्यतुला
चन्द्रधनु
मंगलकन्या
बुधतुला
बृहस्पतिमीन
शुक्रतुला
शनिवृश्चिक
राहुमीन
केतुकन्या