HH

02/06/1991

HETAUDA

06:50:00

राशीमकरनक्षत्रउत्तराषाढा
पद3अक्षरजा
गणमनुष्यनाडीअन्त्य
योनीन्याउरी
लग्न/ग्रहराशी
लग्नमिथुन
सूर्यवृष
चन्द्रमकर
मंगलकर्कट
बुधवृष
बृहस्पतिकर्कट
शुक्रकर्कट
शनिमकर
राहुधनु
केतुधनु