dr

18/07/1989

pokhara nepal

11:11:00

राशीधनुनक्षत्रपूर्वषाढा
पद3अक्षरफा
गणमनुष्यनाडीमध्य
योनीबाँदर
लग्न/ग्रहराशी
लग्नकन्या
सूर्यकर्कट
चन्द्रधनु
मंगलकर्कट
बुधकर्कट
बृहस्पतिमिथुन
शुक्रकर्कट
शनिधनु
राहुधनु
केतुधनु