Binaya

05/11/2049

lalitpur

23:40:00

राशीकुम्भनक्षत्रपूर्वभाद्रपदा
पद4अक्षरदी
गणमनुष्यनाडीआदी
योनीसिंह
लग्न/ग्रहराशी
लग्नकर्कट
सूर्यतुला
चन्द्रकुम्भ
मंगलकन्या
बुधतुला
बृहस्पतिकर्कट
शुक्रतुला
शनिधनु
राहुसिंह
केतुवृष