नबिन

20/01/1972

धनकुटा

08:18:00

राशीकुम्भनक्षत्रपूर्वभाद्रपदा
पद2अक्षरसो
गणमनुष्यनाडीआदी
योनीसिंह
लग्न/ग्रहराशी
लग्नकुम्भ
सूर्यमकर
चन्द्रकुम्भ
मंगलमीन
बुधधनु
बृहस्पतिधनु
शुक्रकुम्भ
शनिवृष
राहुमकर
केतुकर्कट