दिपेस राई दनुुवार

29/02/1988

उदयपुर

04:00:00

राशीकर्कटनक्षत्रपुष्य
पद4अक्षरडा
गणदेवनाडीमध्य
योनीबोका
लग्न/ग्रहराशी
लग्नधनु
सूर्यकुम्भ
चन्द्रकर्कट
मंगलधनु
बुधमकर
बृहस्पतिमेष
शुक्रमीन
शनिधनु
राहुधनु
केतुधनु